Het artikel bevindt zich nu in uw winkelwagen.

naar uw winkelmandje naar de Kassa verder winkelen
Verlenging tot 5 Jaar Garantie

Verlenging tot 5 Jaar Garantie

Bij roboexpert schrijven we Service heel groot. Naast een zorgvuldig geselecteerd productassortiment, dat u alleen de beste en krachtigste robots voor thuisgebruik en hoogwaardig tuingereedschap biedt, willen wij u ook tevreden stellen met onze klantenservice. Vooral als het gaat om de kwaliteit en duurzaamheid van de producten die wij aanbieden, nemen wij onze belofte zeer serieus.

Aangezien wij elk product uitvoerig testen en inspecteren alvorens het in ons assortiment op te nemen, garanderen wij u hoge prestaties en functionaliteit. Mocht er een defect optreden, dan kunt u rekenen op onze garantieverlenging na de normale fabrieksgarantie. U kunt de garantieverlenging voor verschillende artikelen in de roboexpert online shop boeken.

5 jaar Garantie voor Robotmaaier en Zwembadrobot

Boek een garantie uitbreiding tot 5 jaar garantie voor robotmaaiers en zwembadrobots. U kunt kiezen uit de volgende pakketten:


Als u naast de garantie-uitbreiding ook nog diefstalbeveiliging voor uw intelligente tuinhulp wilt, bieden wij u deze combinatiepakketten aan:

Garantievoorwaarden voor maai- en zwembadrobots

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient u de garantie-uitbreiding in de roboexpert online shop toe te voegen tot maximaal 30 dagen na de aankoop van uw robotmaaier of robot zwembadreiniger. Door de uitgebreide garantie aan te kopen, wordt de (standaard) fabrieksgarantie van twee of één jaar op de robotmaaiers en zwembadrobots verlengd tot 5 jaar voor privégebruik of tot 3 jaar voor commercieel gebruik. De houder van de garantie kan slechts aanspraak maken op deze overeenkomst indien tijdens de garantieperiode eenmaal per jaar een bewijs van onderhoud door een erkende dealer kan worden overgelegd.

Er is sprake van een garantiegeval als:

 • Ontwerpfouten, brekingsfouten, gietfouten, materiaalfouten en fabricagefouten zich voordoen
 • Centrifugale kracht leidt tot breuk
 • Ondoordringbare druk veroorzaakt implosie of andere effecten
 • Metings-, regel- of veiligheidsapparatuur faalt
 • Schade ontstaat door gebrek aan water in de stoomketel of het apparaat
 • Te veel druk veroorzaakt schade (behalve explosie)
 • Elektrische energie als gevolg van aardlek, kortsluiting, overmatige stroomtoename, vlamoverslag, vlamboogvorming, isolatiefouten, overspanning, enz. kan schade aan het toestel veroorzaken

Bedieningsfouten zijn eveneens verzekerd in het kader van de uitgebreide garantiedekking, indien zij afbreuk doen aan de functies van het toestel en er geen sprake is van een overtreding in de zin van de gebruiksaanwijzing. In dergelijke gevallen zal een eigen risico van € 84,00 incl. BTW in rekening worden gebracht.

Er is geen sprake van een garantiegeval wanneer:

 • Er is slijtage en schade aan slijtageonderdelen
 • Het toestel vertoont beschadigingen die echter geen invloed hebben op het technisch gebruik (krassen, slijtplekken, etc.)
 • Schade ontstaat door onjuiste bediening van het apparaat of beschadiging en vernieling door opzet of grove nalatigheid
 • Handelingen of nalatigheden van de koper of een andere gebruiker
 • Schade of vernietiging ontstaat door onjuiste installatie, onjuiste reparaties/ingrepen, onjuist of ongebruikelijk gebruik of reiniging van het apparaat dat niet voldoet aan de specificaties van de fabrikant, alsmede door
 • bedieningsfouten zijn opgetreden
 • bij problemen of defecten aan de accu

Hierop kunt u rekenen in geval van een Garantieclaim

Indien een reparatie technisch en objectief mogelijk is, deze niet oneconomisch is en de kosten van de reparatie de huidige waarde van het apparaat niet overschrijden, zal deze reparatie vakkundig worden uitgevoerd. De kosten hiervoor zullen dan onder de garantie worden vergoed. Als een reparatie technisch of objectief niet mogelijk is, of niet economisch verantwoord blijkt, dan krijgt u een vervangend apparaat van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit tot het bedrag van de dagwaarde. In dat geval moet het beschadigde of vernietigde toestel aan ons worden terugbezorgd en wordt het dus ons eigendom. De huidige marktwaarde van een bij ons gekocht toestel bedraagt na het derde jaar na het sluiten van het koopcontract in totaal 80%. In het vierde jaar 70% en in het vijfde jaar 60% van de aankoopprijs volgens de factuur.


CONTACT
naar
boven